Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

 

 

 

 

Meer informatie

Als jijzelf of iemand uit je omgeving mishandeld wordt, kun je bellen met Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis)

Op deze website vind je allerlei informatie die van pas kan komen: http://www.kindermishandeling.nl/