Ambulante begeleiding

Buro MAKS werkt met de methodiek Community Support. Doel van de methodiek Community Support is om de kwaliteit van het leven van cliënt te verbeteren en weer zo zelfstandig mogelijk met zijn/haar leven verder te kunnen. Dit doen we door de eigen kracht te versterken en de steun uit het sociaal netwerk te betrekken. Buro MAKS werkt in de directe leefomgeving van cliënt, dat is tevens de kracht van Buro MAKS. Naast Begeleiding Individueel bieden we ook Begeleiding Groep.

Het doel van de ambulante begeleiding is het vergroten van de zelfstandigheid van cliënt op de volgende domeinen:

 • Financiën
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke en lichamelijke gezondheid
 • Verslaving
 • Activiteiten van het dagelijkse leven
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie

De algemene doelen worden individueel afgestemd en op maat gemaakt in samenspraak met de cliënt. De doelen worden in een zorgplan vastgelegd.

Frequentie, intensiteit en duur

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de afgegeven indicatie. De contactmomenten zijn in samenspraak met de cliënt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname

 • Volwassenen met een psychiatrische beperking, functionerend op (rand)normaal begaafd niveau.
 • Er dient een indicatiebesluit van het CIZ met de functie Begeleiding Individueel (en/of Begeleiding Groep) ten grondslag te liggen aan de ambulante begeleiding.
 • Indicatiebesluit gemeente/ verwijzing wijkteam.

Aanvragen

Via website: www.buromaks.nl

of via mail: info@buromaks.nl

Aanbieder

Buro Maks