Ben jij op zoek naar woonbegeleiding of ambulante hulpverlening waar jij centraal staat?

Wil je zorg op maat in een kleinschalige omgeving?

En wil jij werken aan je eigen persoonlijke leerdoelen?

Of zoek je juist rust en aandacht, dan is Trend Zorg de juiste instelling.

Voorwaarden

Woonbegeleiding
Trendzorg biedt woonbegeleiding aan jong volwassenen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis zoals:

-  ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)
-  AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactive) Disorder)
-  ODD (Oppositional Defiant Disorder)


De woonbegeleiding bestaat uit 2 vormen namelijk:

  • Fasehuis; hierin wonen cliënten met ongeveer 2 of 3 huisgenoten en hier is van ongeveer 9.00 uur tot 22.00 uur iemand aanwezig om de cliënten te ondersteunen.
  • Woonbegeleiding; hier wonen cliënten met 1 tot 3 huisgenoten en hier komt de begeleiding op individuele afspraak voor begeleiding.

Vaak is het zo dat cliënten eerst in het fasehuis komen waarna ze door kunnen stromen naar woonbegeleiding.


Ambulante begeleiding
Trendzorg biedt ambulante begeleiding aan jongeren en  jong volwassenen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis zoals:

-  ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)
-  AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactive) Disorder)
-  ODD (Oppositional Defiant Disorder)

De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie van de cliënt.

Meer informatie

Trend zorg 


Gezondheidscentrum het MECK
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven

Internet: www.trend-zorg.nl
Email: info@trend-zorg.nl

Aanbieder

Trend Zorg