Het begeleiden van personen met een Autisme Spectrum Stoornis (autisme) vraagt een speciale aanpak. Via mijn bedrijf Auti-View wil ik personen met autisme helpen en hen de kans bieden hun zelfredzaamheid in deze maatschappij te verbeteren. Ik zie autisme niet als een stoornis, maar als een positieve handicap, waaruit door de juiste begeleiding veel voordelen te behalen zijn.

De kracht van Auti-View is om vanuit verschillende invalshoeken (jong-) volwassenen en kinderen met autisme te begeleiden. De verschillende vormen van begeleiding zijn heel persoonlijk en worden gedaan in goede afstemming met de cliënt. Er is altijd ruimte voor ideeën en wensen en we kijken samen naar de mogelijkheden om deze te verwezenlijken. Ik bouw met mijn cliënten vaak een goede band op, waardoor veel positiviteit ontstaat. Doordat ik weet hoe personen met autisme denken en zaken beleven, heb ik vaak meteen door wat er speelt. Hierdoor komen we snel tot de gewenste resultaten.

Ook de directe omgeving van een persoon met autisme speelt in de begeleiding van Auti-View een belangrijke rol. De belevingswereld van de cliënt verschilt vaak enorm van de belevingswereld van zijn of haar omgeving. Door de kennis en inzichten van Auti-View worden deze verschillende belevingswerelden nader tot elkaar gebracht, met als resultaat wederzijds begrip en acceptatie.

Aanvragen

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek

Meer informatie

Helke de Leeuw - Wijn

Vonderveld 30

5583 GX Waalre

       +31 6 21 52 58 06

info@auti-view.com

www.auti-view.com

 

Aanbieder

Auti-View