Buro MAKS biedt gespecialiseerde hulpverlening in de thuissituatie aan volwassen, kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. De gebruikte aanpak is onderscheidend: persoonlijk, professioneel, dialooggestuurd en midden in de maatschappij.

Door middel van het versterken van de eigen kracht en de steun van het netwerk zorgen we dat de cliënt zo snel mogelijk verder kan zonder afhankelijkheid van specialistische ondersteuning Wij werken d.m.v. de methodiek community support. Het idee is dat ondersteuning vanuit het netwerk en vrijwilligers bij draagt aan het idee dat we het als samenleving voor elkaar en met elkaar kunnen regelen.

De belangrijke onderdelen van Community Support samengevat:

  • de regie ligt bij de cliënt
  • denken in mogelijkheden
  • focus op de eigen kracht van de cliënt, daarna wordt gekeken wat de cliënt met zijn eigen netwerk kan bereiken
  • focus op het netwerk; het netwerk wordt in kaart gebracht en indien gewenst verbeterd
  • bevorderen van participatie
  • rond elke cliënt wordt met een of meer steunleden een steungroep op gezet
  • vermindering van de afhankelijkheid van de hulpverlening door de eigen kracht van de cliënt centraal te stellen en te versterken
  • digitale ontmoetingsplaats van Buro MAKS waar cliënt, netwerk, hulpverlener en andere zorgverleners toegang hebben (alleen met toestemming van de cliënt)
  • transparant werken (digitale ontmoetingsplaats, geen overleg zonder de cliënt).

Het aanbod van buro MAKS bestaat uit de volgende onderdelen:

Groeps- en individuele begeleiding.

Kind en jeugd

Het gespecialiseerde zorgaanbod van Buro MAKS is afgestemd op de cliënt en zijn omgeving. Medewerkers bieden begeleiding om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de gezinssituatie. De hulpverlening is gericht op het versterken van vaardigheden, afname van gedragsproblemen, psycho-educatie, het versterken van het gezinssysteem en het zoeken naar mogelijkheden voor vrijetijdsinvulling. Groepsbegeleiding bieden we in de vorm van koken, trainingen psycho-educatie, logeeropvang en dagopvang.

Volwassenen

Medewerkers bieden ondersteuning bij het herinrichten van het zelfstandig leven. De hulpverlening is gericht op het aanleren van vaardigheden, het verbeteren van de zelfredzaamheid en het zoeken naar mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Groepsbegeleiding bieden we in de vorm van een kooktraining en psycho-educatie.

Kortdurende behandeltrajecten kind en jeugd (IPG)/ volwassenen PIT

Buro MAKS biedt diverse kortdurende behandelmodules aan. De cliënt wordt zich tijdens de behandeling bewust wat het psychiatrische beeld in zijn situatie betekent en hoe men er mee om kan gaan. Het netwerk wordt betrokken binnen de behandeling. We maken gebruik van interventies als psycho-educatie, oplossingsgerichte gesprekstherapie, systeemtheorie en leertheorie. Behandeltrajecten kunnen overlopen waar nodig in een begeleidingstraject, waarbij de geleerde vaardigheden worden geoefend en vastgehouden.

Logeer- en dagopvang kinderen/jeugd

Het biedt logeeropvang/ dagopvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd, met een psychiatrische beperking en een normale begaafdheid. Een gevarieerd programma met ontspanning, leuke activiteiten en gezellige uitstapjes. Ook het spelenderwijs aanleren en oefenen van de (sociale) vaardigheden behoort tot de mogelijkheden.

Voorwaarden


 

Meer informatie

www.buromaks.nl

013-5134321

Aanbieder

Buro Maks