COMP-IT-AUT biedt professionele intensieve autismebegeleiding aan jongvolwassenen met autisme tijdens de COMPuter/IT dagbesteding.

De dagbesteding vindt plaats in kleine groepen waardoor optimale begeleiding bij het verwezenlijken van de gestelde doelen gegeven kan worden. Structuur en duidelijkheid wordt geboden.

Er wordt gewerkt met een zorgplan en evaluaties, protocollen, stappenplannen, duidelijk afgebakende opdrachten, taakanalyses en met een taakbeheer tool. Er wordt sociale ondersteuning gegeven en er wordt onder begeleiding geoefend met vaardigheden om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Door wekelijks intensieve professionele begeleiding van COMP-IT-AUT wordt getracht deze doelstellingen te bereiken.

De begeleiding bestaat uit:

  • Begeleiden in het voorbespreken, plannen, structureren (het in stappen indelen van activiteiten (in welke volgorde welke activiteiten op welke wijze uitvoeren)) en evalueren;
  • Begeleiden in het oplossen van problemen en het nemen van besluiten;
  • Begeleiden in het zelfstandig problemen oplossen;
  • Leren zich begrijpelijk te maken als er een probleem of een vraag is; 
  • Begeleiden in het controleren van zijn uitgevoerde activiteiten; 
  • Zelfstandig leren situaties oplossen; 
  • Hulp/ondersteuning bij de omgang/contacten  met medewerkers.

Tijdens de dagbesteding worden Computer en IT activiteiten verricht voor met name stichtingen.

Voorwaarden

Indicatie: een vorm van Autisme en IQ > 70.

Kosten

Begeleiding groep: €14,50 per uur.

Individuele begeleiding: € 60,00 per uur.

Aanvragen

Aanvragen naar COMP-IT-AUT:

mevrouw C.M.A. van de Westerlo - van Rooij

E-mail:  info@comp-it-aut.nl

Telefoon: 0616352960.

Meer informatie

Voor met informatie, bezoek onze website: www.comp-it-aut.nl