Veel allochtone oudere vrouwen (55+) met gezondheidsklachten zitten thuis in een  sociaal isolement en hebben behoefte aan gemeenschappelijke voorzieningen om zich minder eenzaam te voelen.  In samenwerking met de Zorgboog organiseert de LEVgroep een  dagbestedingsproject voor deze vrouwen.

Vrijwilligers maken samen met de deelnemers een programma. De cultuur-specifieke activiteiten zijn afgestemd op de wensen van de vrouwen. Zo wordt bijvoorbeeld samen uit de koran gelezen of worden er jeugdherinneringen opgehaald....

Voor meer informatie kijk op de website van de LEVgroep.