Deze hulp is beschikbaar voor allochtone en autochtone jongeren van 18 tot 23 jaar die in detentie zitten en komen uit de gemeente Helmond. Een detentiemedewerker van Bijzonder Jeugdwerk begeleidt de jongeren om het leven weer op de rit te krijgen en te werken aan een positieve toekomst. De hulp start al als de jongere nog in detentie is.

Meer informatie

Meer informatie op: www.bijzonderjeugdwerk.nl.