Soms maken mensen in jouw omgeving (ouders, school, buurt) zich zorgen over jou. Als die signalen bij de politie terechtkomen, zal de politie contact opnemen met jou en je ouders. De politie schat in – samen met de gezinsleden - of er tijdelijk een hulpverlener van Bijzonder Jeugdwerk wordt ingezet. Samen met die hulpverlener werken jullie aan een oplossing voor de problemen.

Het JPP is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar die in een risicovolle situatie zitten en hun ouders/verzorgers. Deelname is vrijwillig.

Meer informatie

Meer informatie op: www.bijzonderjeugdwerk.nl.