Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen.

Discriminatie op grond van bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, gezondheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is volgens artikel 1 van de Grondwet niet toegestaan. Discriminatie is een gevoelig onderwerp. Iemand kan zich gediscrimineerd voelen maar is er dan ook sprake van discriminatie in wettelijke zin?

Iedere gemeente heeft de plicht om zijn inwoners toegang te geven tot een antidiscriminatievoorziening. Inwoners van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren kunnen met hun meldingen over discriminatie terecht bij het Meldpunt Discriminatie dat is ondergebracht bij het raadsliedenwerk van LEVgroep in Helmond.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.levgroep.nl of bel 0492 - 598989.