MDFT is een intensieve vorm van gezinstherapie waarbij de therapeut meerdere malen per week de jongere en de ouders in de thuissituatie bezoekt. MDFT biedt hulp aan jongeren met uiteenlopende problematiek die nog een actieve of een te activeren gezinsband hebben. MDFT legt de focus op herstel van de onderlinge band tussen ouder (-s) en kind en geniet de voorkeur bij jongeren met problematisch middelengebruik en verslavingsproblemen.

Voorwaarden

  • jongere (tussen 16 tot 24 jaar)
  • jongere woont binnen gezin of zelfstandig       
  • gedragsstoornis in combinatie met middelengebruik primair ; 
  • focus op herstellen van de relatie met de ouders    
  • focus op verbeteren oudervaardigheden
  • duur maximaal 5 maanden

Kosten

€ 12.286,-

Aanvragen

Contactgegevens Voordeur Vincent van Gogh
T  0478 – 52 77 00
F  0478 – 52 70 18 (t.a.v. Voordeurteam VvG)
aanmelden@vvgi.nl

* Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur.

Consultatie
Verder bieden wij u ook graag de mogelijkheid tot casus gerelateerde consultatie.
Contactgegevens Consultatie Vincent van Gogh
T 0478 – 52 77 88

Aanbieder

Vincent van Gogh