De Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve behandelmethode voor jongeren met forse gedragsproblemen. MST legt de focus op herstel van ouderschapsvaardigheden en regels en grenzen in het gezin. De behandeling duurt tussen de 3 en 5 maanden. Een therapeut komt meerdere malen per week in de thuissituatie en werkt daar samen met ouders en sociaal netwerk aan het verbeteren van de relaties met vrienden, school, buurt, met als doel recidive en uithuisplaatsing te voorkomen. Door de 24 uur bereikbaarheid van een MST-team kan juist op momenten dat hulp hard nodig is deze ook worden gegeven.

Voorwaarden

  • leeftijd 12 tot 17,7 jaar      
  • jongere woont thuis          
  • gedragsstoornis primair  
  • focus op herstellen van ouderlijk gezag     
  • focus op verbeteren oudervaardigheden
  • duur maximaal 5 maanden

Kosten

€ 12.286,-

Aanvragen

Contactgegevens Voordeur Vincent van Gogh
T  0478 – 52 77 00
F  0478 – 52 70 18 (t.a.v. Voordeurteam VvG)
aanmelden@vvgi.nl

* Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vvgi.nl.

 

Aanbieder

Vincent van Gogh