Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) is een intensieve gezinstherapie. Deze therapie komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, waar ze met succes wordt toegepast. Ook Nederlandse gezinnen zijn tevreden over de resultaten die worden geboekt. De therapie is bedoeld voor gezinnen met een zoon of dochter tussen 12 en 18 jaar. Om te kunnen deelnemen aan de therapie, is het belangrijk dat jullie als gezin een beter contact willen met elkaar. MDFT is ook mogelijk als jullie zoon of dochter tijdelijk bij Bijzonder Jeugdwerk verblijft.

Meer informatie

Meer informatie op: www.bijzonderjeugdwerk.nl.