Het ambulante verslavingszorg programma van Vincent van Gogh is gericht op individuele en groepsgewijze behandeling en detoxificatie klinisch of thuis. Doel is het bereiken van een middelenvrij bestaan of verbetering van de levenskwaliteit en gezondheid. Wij bieden u ambulante verslavingszorg op de locaties in Roermond, Venlo, Venray en Weert. Is een afdeling voor klinische behandeling van jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar met psychiatrische problematiek en middelenmisbruik.

Set4Change kan worden ingezet als klinisch onderdeel van een ambulante of outreachende behandeling. De behandelduur is in principe 4 weken maar kan verlengd worden als de situatie onvoldoende stabiel is of de diagnostiekvraag onvoldoende is beantwoord.

Voorwaarden

Voor adolescenten in de leeftijd van 16 tot 23 jaar met middelenmisbruik.

Kosten

Kort ambulant programma € 8.264,-

Aanvragen

Contactgegevens Voordeur Vincent van Gogh
T  0478 – 52 77 00
F  0478 – 52 70 18 (t.a.v. Voordeurteam VvG)
aanmelden@vvgi.nl

* Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur.

Consultatie
Verder bieden wij u ook graag de mogelijkheid tot casus gerelateerde consultatie.
Contactgegevens Consultatie Vincent van Gogh
T 0478 – 52 77 88

Aanbieder

Vincent van Gogh