In opdracht van de gemeente Helmond biedt vluchtelingenwerk van de LEV groep begeleiding aan statushouders. Statushouders zijn erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning die vanuit een asielzoekerscentrum een woning toegewezen krijgen in de gemeente. De begeleiding start op de dag dat de statushouder het huurcontract tekent en eindigt na 1 jaar. Alleen door de gemeente Helmond aangemelde statushouders krijgen ondersteuning.

Wat doet de vluchtelingenwerkgroep?
De medewerkers bieden maatschappelijke begeleiding. Ze helpen statushouders wegwijs te worden in Helmond en bieden hen een helpende hand, zodat ze zich snel thuis voelen in hun nieuwe omgeving, zoals:

  • hulp bij het begrijpen of invullen van formulieren
  • informatie over sociale voorzieningen, op het gebied van gezondheid, uitkeringen, studiefinanciering en vrijetijdsbesteding
  • hulp bij het aanmelden van kinderen op scholen
  • hulp bij aanmelding en keuze verplichte inburgering
  • hulp bij gezinshereniging met partner en kinderen

Voor meer informatie zie de website van LEvgroep.