Omschrijving

Het Gehandicapten Overleg Helmond (GOH) is het Helmonds platform voor organisaties van mensen met een functiebeperking. Het GOH is een van de adviesraden voor de gemeente Helmond.

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over alle zaken waar belangen van mensen met een functiebeperking aan de orde (kunnen) zijn. Dit wordt cliëntenparticipatie genoemd.

Het Gehandicapten Overleg Helmond (GOH) stelt zich als doel het bevorderen van een volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de Helmondse gemeenschap van alle mensen met een functiebeperking, ongeacht leeftijd. Dit doel tracht het GOH te bereiken door:

  • te werken op het terrein van belangenbehartiging, door overleg en het geven van advies en informatie.
  • het signaleren van belemmeringen die de deelname aan de maatschappij van mensen met een functiebeperking (kunnen) beletten
  • door de Helmondse medeburgers bewust te maken van de problemen, die de mensen met een functiebeperking in hun dagelijkse leven (kunnen) ondervinden.

Om deze doelstellingen te bereiken, werken wij met verschillende groepen.

Wij noemen

  • Werkgroep BTB
  • Scholenproject
  • Klachtenmeldpunt

Contactgegevens

Bezoekadres:
Gehandicapten Overleg Helmond
Braakse Bosdijk 2
5703 HZ Helmond

Ons kantoor is geopend op donderdag  van 10.00 – 12.00 uur

Tel: 0492-55 01 15
Fax 0492-55 01 15

E-mail: Info@gehandicaptenoverleghelmond.nl

http://www.gehandicaptenoverleghelmond.nl

Kaart

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2484.385427435222!2d5.677808715962794!3d51.48779421995717!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c723c0a28a4751%3A0x9d03b0c200cd49a7!2sBraakse+Bosdijk+2%2C+5703+HZ+Helmond!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1500976758069" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>