De praktische alledaagse zaken. De zorg voor de kinderen. Het huishouden. De administratie. Normaal gesproken draait u uw hand er niet voor om. Maar soms zijn er problemen waardoor bovenstaande alledaagse zaken gewoon even niet lukken. Wellicht lukt het ook niet om in uw eentje een oplossing te vinden. Dat hoeft ook niet. U staat er niet alleen voor. Onze Thuiscoaches helpen u om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen. Samen met u gaan we praktisch en doelgericht aan de slag om uw thuissituatie te verbeteren.

Voorwaarden

Hoe werkt het?

De Thuiscoach gaat samen met u aan de slag en bekijkt wat u nodig heeft. In ieder geval komen we bij u thuis, maar daarnaast ondersteunen wij u ook met inzet van moderne communicatiemiddelen zoals een zelfzorg-app en digitale beeldbegeleiding. Daarnaast is het ook mogelijk om ervaringen uit te wisselen met andere cliënten in lotgenotengroepen. De Thuiscoach spreekt samen met u af welke vormen van Thuiscoaching voor u het meest geschikt zijn. Deze afspraken worden in overleg met u vastgelegd in het Zorgleefplan.

In het Zorgleefplan staan de doelen die we willen halen. Ook volgt er een beschrijving hoe samen met u aan de problemen gewerkt gaat worden. Gedurende de uitvoering van het plan wordt regelmatig geëvalueerd en gekeken of de gang van zaken nog aansluit op uw situatie. De Thuiscoach stelt, zo nodig, het plan bij. Ook gaat de Thuiscoach regelmatig na of ze nog wel aan uw behoefte kan voldoen. U wordt altijd betrokken bij het hele begeleidingsproces.

Meer informatie

Heeft u vragen? Bel 040 8 806 490
of e-mail naar info@zuidzorg.nl
 

Aanbieder

ZuidZorg