Veel ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en zichzelf kunnen redden in en om het huis. Ze willen ook naar buiten kunnen om dingen te ondernemen en andere mensen te ontmoeten. Het informatief huisbezoek is bedoeld om mensen hierbij te adviseren en te helpen.

In een persoonlijk gesprek bij u thuis wordt  besproken of er belemmeringen of beperkingen zijn in het dagelijks leven. U wordt gestimuleerd de belemmeringen zoveel mogelijk zelf op te lossen, eventueel met hulp van de directe omgeving. Tijdens een informatief huisbezoek wordt er ook informatie gegeven over eventuele voorzieningen en instanties. Als het nodig of gewenst is kunt u hiernaar worden doorverwezen.

Voor meer informatie zie www.LEVgroep.nl