Een vrijwilliger geeft aanvullende zorg in de thuissituatie van mensen met een:

 • Lichamelijk beperking
 • Verstandelijke beperking
 • Meervoudige beperking
 • Chronische ziekte
 • Dementie
 • Autisme

Een vrijwilliger kan taken overnemen waaronder:

 • Gezelschap houden
 • Hulp bij vrijetijdsbesteding
 • Wandelen
 • Licht verzorgende hulp
 • Speelhulp
 • Oppas

Bij Vrijwillige Thuiszorg gaan we op zoek naar een passende vrijwilliger. Als het klikt, leggen we afspraken vast en blijven we het contact begeleiden.

 

Voor meer informatie kijk op de website van de LEVgroep.