Expertisecentrum Antoon van Dijkschool biedt binnen de school een veilige, gestructureerde leer- en leefomgeving, waarin een kind zich, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied, optimaal kan ontwikkelen. We gaan uit van de individuele mogelijkheden en de onderwijsbehoefte die de leerling heeft en sluiten hier zo goed mogelijk op aan. Relatie, competentie en autonomie zijn voor ons handelen kernbegrippen. 

Samen met u werken we aan de toekomst van de leerling. We zien ieder kind als uniek, ieder kind heeft een specifieke hulpvraag met een afgestemd hulpaanbod. Door succeservaringen en het werken aan zelfvertrouwen willen wij dat de leerlingen tot een positief zelfbeeld komen.

Aandacht in het lesprogramma krijgen, naast de schoolse vakken, de sociaal emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid en de sociale redzaamheid (zich kunnen redden in de omgang met anderen). We willen dat de leerlingen meer zelfvertrouwen ontwikkelen. We richten ons verder op de toekomst. Vaardigheden gericht op toekomstig functioneren in de samenleving op het gebied van werken, wonen, dag- en vrijetijdsbesteding.

 

Meer informatie

Telefoon: 0492 51 63 35

E-mail: administratie@antoonvandijkschool.nl

www.antoonvandijkschool.nl

Berkveld 19, 5709 AE, Postbus 551, 5700 AN Helmond