De cursus is bedoeld voor jongeren vanaf de brugklas tot 16 jaar.

Door deel te nemen aan deze cursus hebben zij een streepje voor op andere jongeren die willen gaan oppassen. In vier bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over verschillende onderwerpen zoals kennismaken en positief omgaan met kinderen, verwachtingen van ouders, veiligheid, spelen, eten en bedtijd en wat te doen als kinderen niet luisteren.

Voor meer informatie kijk op LerenmetLEV