Heeft u een uitkering en volgt u een re-integratietraject? En maakt u daarom voor de opvang van uw kind(eren) gebruik van kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Naast die vergoeding blijft er een deel over dat u zelf betaalt: de eigen bijdrage. Mogelijk vergoedt de gemeente Helmond deze eigen bijdrage. Meer informatie: www.helmond.nl (digitaal loket) of bel 14 0492.