Advies en informatie over wet- en regelgeving waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen. De SJD kan door iedereen worden ingeschakeld. Daarnaast kunnen mantelzorgers die lid zijn van Mezzo gratis advies op maat of praktische ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een bezwaarschrift, het schrijven van brieven of bemiddeling.

Kosten

Gratis. 

Voor leden van Mezzo, gratis praktische ondersteuning. 

Meer informatie

Mezzo

 

Telefoon 0900 - 2020496