Omgaan met vragen, gevoelens en verwerking na verlies van een dierbare. Wellicht kan deelname aan een ontmoetingsgroep, cursus u daarbij helpen. Ook kerkgenootschappen kunt u benaderen of een hulpverlenende instantie.

Meer informatie

Stichting Rouwbegeleiding Helmond e.o: Telefoon 0492-551940/538258