Voor kinderen in basisschoolgroep 5 en 6 of groep 7 en 8, die het lastig vinden om op een goede manier met anderen om te gaan.

In onze samenleving is het belangrijk dat kinderen zich in steeds wisselende situaties flexibel kunnen invoegen. Niet voor alle kinderen is dat gemakkelijk. Sommige kinderen zijn wat geremd en weinig weerbaar. Anderen zijn juist ongeremd en vinden het moeilijk om te luisteren of te volgen. In deze training leren kinderen op een speelse manier nieuwe sociale vaardigheden.

Kijk voor meer informatie op de website Leren met LEV.