De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig heeft. Gemeenten hebber er per 1 januari 2015 nieuwe taken bij gekregen. Zij regelen nu alle ondersteuning thuis, zoals huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. In Helmond is de uitvoering daarvan ondergebracht bij het Programma Sociaal Domein van gemeente Helmond.

Meer informatie

Neem contact op met het Programma Sociaal Domein via telefoonnummer 14-0492 of kijk op https://www.helmond.nl/zorgenondersteuning.