Afhankelijk van uw financiële situatie komt u mogelijk in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen. U kunt voor de gemeentelijke belastingen en heffingen kwijtschelding aanvragen voor (het basisbedrag van de) afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelastingen (ozb). Meer informatie: www.helmond.nl (digitaal loket) of bel 14 0492.