De Volksuniversiteit Helmond stelt zich ten doel volwassenen uit alle lagen van de bevolking mogelijkheden te bieden tot vorming, scholing en persoonlijke ontwikkeling, ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond.

Zij biedt een toegankelijke basisvoorziening aan,die bijdraagt aan een betere culturele en maatschappelijke participatie, tekorten in de vooropleiding kan repareren en mensen toerust met kennis en vaardigheden om recente ontwikkelingen te kunnen volgen en actief te kunnen participeren in de samenleving.

Meer informatie

Telefoon: 0492 53 27 29

E-mail: helmond@volksuniversiteit.nl

www.volksuniversiteit.nl/helmond

Dijksestraat 142, 5701 AP Helmond