Op 1 januari 2015 is de nieuwe Participatiewet ingegaan. Daarmee worden de WWB (Wet Werk en Bijstand), Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en een deel van de Wajong samengevoegd. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken en daarbij ondersteuning nodig hebben. 

Zoekt u werk? Dan kunt u als inwoner van Helmond terecht bij Senzer (voorheen Werkplein).

Heeft u een vraag over inkomen, uitkering of bijstand? Kijk dan op de website van Gemeente Helmond