Door omstandigheden ontstaan er soms problemen. Dat hoort bij het leven. Dat kunnen problemen zijn met uw partner of met uw familie, het verwerken van het verlies van een dierbare, vragen over echtscheiding, weinig zelfvertrouwen, spanningsklachten of gevoelens van eenzaamheid. Vaak helpt het als u erover praat met familie of bekenden. Maar als u er zelf niet uitkomt en ook anderen u niet kunnen helpen, dan kunt u gebruik maken van de hulp van het maatschappelijk werk.

 U kunt bij ons terecht met vragen  over bijv. relatie partner/ familie/ kind, echtscheiding, werk, wonen, financien, verwerken en opbouwen van een netwerk.

De hulp kan geboden worden in groepsverband of individueel.

Kosten

Verwijzing is niet nodig.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanvragen

U kunt zich aanmelden bij het team van de LEVgroep bij u in de wijk. 

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier.