Vrijwilligers voor de Terminale Zorg geven aanvullende zorg in de thuissituatie van mensen die terminaal ziek zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:
- aanwezigheid gedurende enkele dagdelen
- persoonlijke verzorging
- begeleiding
- waken bij de zieke
- ondersteunen van partner, familie en vrienden
Aan de Vrijwilige Terminale Zorg zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kijk op de website van de LEVgroep